Rozetka UA

Главная » Киевский справочник » Высшие учебные заведения, университеты, институты Киева

Высшие учебные заведения, университеты, институты Киева

Національний університет державної податкової служби України
 09.10.2009
 18868

Україна, Київська обл., м.Ірпінь, вул.Карла Маркса 31
Національний університет державної податкової служби України – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Національний університет є базовим навчальним закладом Державної податкової служби України.

Європейський університет
 09.10.2009
 18822

03115, м.Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16в
В університеті в перше в Україні створена система безперервної освіти, складовими якої є: школа-дитячий садок, гімназія «Євроленд», центр «Абітурієнт», Бізнес-коледж, університет.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
 09.10.2009
 18705

04071, м. Київ, вул.Хорива, 1-Г
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” – неприбутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений 7 травня 1999 року.

Академия адвокатуры Украины (Институт адвокатуры при Киевском университете им. Т.Шевченка)
 09.10.2009
 18677

г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 27
Навчальну діяльність Академія (тоді – Інститут) адвокатури розпочала у 1996 році.

Академия муниципального управления
 09.10.2009
 18671

г. Киев, ул. И. Кудри, 33
В Академії діє 6 факультетів, Інститут підвищення кваліфікації кадрів, коледж міського господарства, 27 кафедр, на яких працює 35 доктори наук, професори, 179 кандидати наук, доценти, висококваліфіковані викладачі.

Академия труда и социальных отношений федерации профсоюзов Украины
 09.10.2009
 18630

г. Киев, ул. Б. Окружная,3
Академія створена як недержавний вищий навчальний заклад. У ній навчається 1744 студенти: на денній формі – 1002, заочній та екстернатній – 694, 50 студентів отримують другу вищу освіту.

Белоцерковский государственный аграрный университет
 09.10.2009
 18680

Киевская обл., г. Белая Церковь, Соборная пл. 8/1
Навчальний процес забезпечують 12 академіків, 54 доктори наук, професори, 241 кандидат наук, 24 заслужених діячі науки і техніки України, заслужених працівників освіти, вищої школи, сільського господарства фізичної культури і спорту України.

Белоцерковский институт экономики и управления университета "Украина"
 09.10.2009
 18669

Киевская область, г.Белая Церковь, 2-й Комсомольский переулок, 42
ниверситет “Украина” – единственное высшее учебное заведение интегрированного типа, открытое для молодежи неодинакового уровня подготовки, дифференцированных социальных возможностей и разного состояния здоровья.

Государственная академия жилищно-коммунального хозяйства Украины
 09.10.2009
 18822

ул. Глазунова, 2/4, Киев, 01042
Обучение проходит на базе Академии, а также на базе школ, гимназий и лицеев соответственно заключенным соглашениям.

Государственная академия руководящих кадров культуры и искусств
 09.10.2009
 18665

г. Киев, ул. Январского восстания, 21, корп. 15
Академия строит свою работу на неразрывной триаде: подготовка, переподготовка кадров и повышение квалификации работников культуры и искусств.

Государственная академия статистики, учета и аудита
 09.10.2009
 18739

г. Киев, ул. Подгорная, 1
Академия является высшим учебным заведением, которое принадлежит к системе государственной статистики Украины.

Университет экономики и права "КРОК"
 30.09.2009
 18720

03113, г. Киев-113, ул. Лагерная, 30-32 (ст.м. Берестейская)
Свыше 70 процентов преподавателей Университета имеют научную степень доктора или кандидата наук, являются членами разных академий наук Украины...

Страница:  1

загрузка...