Главная » Киевский справочник

Академия труда и социальных отношений федерации профсоюзов Украины

Академия труда и социальных отношений федерации профсоюзов Украины, киевский справочник для родителей и детей

Посмотреть адрес на электронной карте Киева»

г. Киев, ул. Б. Окружная,3
522-4940, 526-0664
www.socosvita.kiev.ua

Академія створена як недержавний вищий навчальний заклад. У ній навчається 1744 студенти: на денній формі – 1002, заочній та екстернатній – 694, 50 студентів отримують другу вищу освіту. Навчальні плани дають можливість, з одного боку, приділити значну увагу індивідуальній роботі зі студентами, а з іншого, перетворити Академію на заклад освіти в якому втілюватимуться передові навчальні технології. Організація навчання в Академії відповідає кращим вітчизняним стандартам. Отримана в Академії освіта стосується сфери відносин людини-держави-роботодавців.

 

Навчальний процес здійснюють викладачі чотирьох загально-академічних і тринадцяти фахових кафедр. В Академії працює 175 викладачів. При цьому у викладацькому складі 22 доктора наук, професора; 80 кандидатів наук, доцентів; 73 старших викладачі, асистенти. Кількість спеціалістів вищої кваліфікації становить 60%.

В Академії постійно приділяється увага вдосконаленню форм і методів самостійної роботи студентів та надання необхідної їм теоретичної і методичної допомоги, зокрема для вироблення раціональних прийомів роботи з літературою, умінь постійно поповнювати свої знання.

 

З цією метою методичне забезпечення навчального процесу становить 100%, а фонд бібліотеки Академії налічує близько 80 тис. примірників навчальної та наукової літератури.

Особливість Академії полягає у специфічному поєднанні фундаментальної фахової підготовки з технологічною, мовною та стилізацією навчальних планів для потреб соціально-трудової сфери. Студенти мають можливість поглиблено вивчати комп’ютерні технології та програмування (6 семестрів), іноземні мови (7-8 семестрів) у сучасних аудиторіях, обладнаних лінгафонною системою Ні-Сlass.

 

Парк персональних комп'ютерів Академії налічує понад 110 одиниць. Сім комп’ютерних класів і три спеціалізовані навчальні лабораторії (маркетингу, фінансів, криміналістики) об’єднані у мережу і через радіоканал мають доступ до Інтернету, що дозволяє проводити навчальні заняття на рівні сучасних вимог. Студенти оволодівають навичками використання сучасних комп’ютерних технологій для використання їх у подальшій своїй практичній діяльності, зокрема: комплексною системою управління діяльністю підприємства “Галактика”; автоматизованим банківським комплексом RS-Bank; програмним забезпеченням маркетингових досліджень “БЕСТ: Маркетинг”, “БЕСТ-4”, “БЕСТ-4: Магазин”; комплексною системою управління діяльністю підприємства “Віртуоз”; комп’ютерною правовою бібліотекою „Ліга: Закон” (мережева та локальна версії); програмами обробки соціологічних досліджень типу ОСА SPSS; базами даних законодавства України; програмами обліку, контролю, управління, аналізу роботи підприємств.

Сьогодні в Академії:
інформаційні системи викладають сертифіковані викладачі з систем “Галактика”, “Парус-Менеджмент та Маркетинг”, “Ліга: Закон”, “Project Expert”;
сертифікати на кваліфікованого користувача системи “Ліга: Закон” мають 24 студенти;
сертифікати на кваліфікованого користувача програмного забезпечення “Парус-Менеджмент та маркетинг 7.4” мають 14 студентів економічного факультету.

 

В Академії сформована модель науково-дослідної роботи. Її реалізація спрямована на:
підготовку аспірантів і докторів за науковими напрямами факультетів і кафедр;
проведення пошукових і науково-дослідних робіт з проблем соціально-трудових відносин у перехідний період економіки України, використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі тощо;
підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу через аспірантуру, докторантуру та стажування у провідних вузах України і зарубіжних наукових центрах;
постійне удосконалення форм і методів навчальної та науково-дослідної роботи;
організацію, проведення та участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах та колоквіумах з економічних, правових та соціальних проблем;
поширення співробітництва з вищими закладами освіти спорідненого профілю, установами та організаціями в межах України та за кордоном.

Наукова студентська робота здійснюється з метою задоволення потреб студентів у науковій творчості і є невід'ємною частиною наукової роботи кафедр та Академії у цілому. Вона складається з:
Організації роботи наукових студентських гуртків.
Організації та проведення студентських предметних олімпіад.
Індивідуальної наукової роботи студентів під керівництвом викладачів у проблемних групах.
Організації та проведення конкурсів наукових студентських робіт.
Організації та проведення наукових студентських міжнародних, всеукраїнських та академічних конференцій.

У студентів, аспірантів та викладачів Академії є можливість для публікації своїх наукових досліджень. Для цього в Академії видається науково-практичний збірник „Вісник Академії праці і соціальних відносин”, зареєстрований Міністерством інформації України і має гриф ВАКу із спеціальностей: історія, соціологія, економіка, право.

 

Автор: Валентина
Дата добавления: 2009-10-09
Просмотров: 19100
Место найдено по ключевым словам: Академия труда и социальных отношений федерации профсоюзов Украины, киевский справочник для родителей и детей

   

Комментарии

Добавить Ваш комментарий:

Введите сумму чисел с картинки

киевский семейный портал сайт для родителей и детей

загрузка...