Главная » Ждём ребёнка » Усыновление » Усыновление и документы » Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 24 вересня 2008 р. N 866
Київ

Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності,
пов'язаної із захистом прав дитини;

Типове положення про комісію з питань захисту прав дитини.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 1228 ( 1228-2007-п )
"Питання організації виконання законодавства щодо опіки,
піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування" (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 79, ст. 2946).

3. Районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним
адміністраціям утворити у двомісячний строк комісії з питань
захисту прав дитини та затвердити положення про них.

Рекомендувати виконавчим органам міських, районних у містах
рад утворити комісії з питань захисту прав дитини.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у
відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 р. N 866

ПОРЯДОК
провадження органами опіки та піклування
діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм провадження органами опіки
та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини.

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку,
застосовуються у значеннях, наведених у Законах України "Про
охорону дитинства" ( 2402-14 ), "Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ) і "Про
соціальні послуги" ( 966-15 ).

3. Органами опіки та піклування є районні, районні у
мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи
міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - органи
опіки та піклування), які відповідно до законодавства провадять
діяльність з надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та
піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування, із захисту особистих, майнових та
житлових прав дітей.

Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно
захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, покладаються на служби у справах дітей.

Виявлення дітей, які залишились
без батьківського піклування

4. Особи, яким стало відомо про факт залишення дитини без
батьківського піклування, зобов'язані негайно повідомити про це
службу у справах дітей за місцем виявлення дитини.

Служба у справах дітей або виконавчий орган сільської,
селищної ради, до яких надійшло повідомлення про дитину, яка
залишилась без батьківського піклування, повинні з'ясувати місце
знаходження дитини, її вік, відомості про батьків або осіб, які їх
замінюють, обставини, за яких дитина залишилась без батьківського
піклування, прізвище, ім'я, по батькові та адресу особи, від якої
надійшло повідомлення, та отримати іншу інформацію, що має істотне
значення.


5. Сільський, селищний голова або інша уповноважена особа
виконавчого органу сільської, селищної ради протягом доби після
надходження інформації про дитину, яка залишилась без
батьківського піклування, передає її службі у справах дітей.

6. Усі повідомлення про дітей, залишених без батьківського
піклування, служба у справах дітей реєструє в журналі обліку
повідомлень про дітей, які залишились без батьківського
піклування, що ведеться за формою згідно з додатком 1.

Служба у справах дітей, а у разі, коли дитина виявлена на
території села, селища, - виконавчий орган сільської, селищної
ради разом з працівниками органів внутрішніх справ та охорони
здоров'я протягом доби після надходження повідомлення про дитину,
яка залишилась без батьківського піклування, проводять обстеження
умов її перебування, стану здоров'я та з'ясовують обставини, за
яких дитина залишилась без батьківського піклування.

За результатами обстеження умов перебування дитини
складається акт, в якому зазначається дата, місце проведення
обстеження, відомості про дитину, її батьків, інших осіб, з якими
вона проживає, умови утримання дитини та стан її здоров'я, за яких
обставин та з яких причин дитина залишилась без батьківського
піклування, а також заходи, що були вжиті для захисту прав дитини.

Обстеження умов перебування не проводиться у разі, коли
дитина перебуває у закладі охорони здоров'я, притулку для дітей
служби у справах дітей, центрі соціально-психологічної
реабілітації дітей.

Тимчасове влаштування дітей, які залишились без батьківського
піклування, проводиться відповідно до пункту 31 цього Порядку.

7. У разі коли дитина покинута в пологовому будинку, іншому
закладі охорони здоров'я, або її відмовилися забрати батьки чи
інші родичі, підкинута чи знайдена, складається акт за формою,
затвердженою МОЗ і МВС.

8. Якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю
дитини, орган опіки та піклування, якому стало відомо про це,
приймає рішення про негайне відібрання дитини у батьків або осіб,
які їх замінюють.

Для прийняття рішення про негайне відібрання дитини у батьків
служба у справах дітей подає голові районної, районної у мм. Києві
та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради відповідне клопотання. Після надходження
клопотання голова чи інша уповноважена особа районної, районної у
мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу
міської, районної у місті ради протягом одного дня розглядає
порушене питання та приймає відповідне рішення.

На підставі рішення районної, районної у мм. Києві та
Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради служба у справах дітей разом з кримінальною
міліцією у справах дітей, представниками закладу охорони здоров'я
вживають заходів до відібрання дитини у батьків та передають її
іншим родичам або тимчасово влаштовують.

Якщо надійшла інформація про загрозу життю або здоров'ю
дитини, яка проживає на території сільської, селищної ради,
виконавчий орган сільської, селищної ради протягом одного дня
приймає рішення про негайне відібрання дитини у батьків,
забезпечує її тимчасове влаштування та у день відібрання дитини
письмово повідомляє про це службу у справах дітей.

Про відібрання дитини у батьків орган опіки та піклування
того ж дня письмово інформує прокуратуру за місцем проживання
дитини та у семиденний строк після прийняття рішення звертається
до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них
батьківських прав або відібрання дитини у матері, батька без
позбавлення батьківських прав.

Служба у справах дітей за участю інших структурних
підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті,
сільської, селищної ради здійснює підготовку документів для
звернення органу опіки та піклування до суду про позбавлення
батьків чи одного з них батьківських прав або відібрання дитини у
матері, батька без позбавлення їх батьківських прав.

Якщо протягом року після прийняття судом рішення про
відібрання дитини у батьків не усунені причини, які перешкоджали
належному вихованню дитини її батьками, служба у справах дітей за
місцем походження дитини, позбавленої батьківського піклування,
зобов'язана вжити заходів до позбавлення батьків їх батьківських
прав.

9. Протягом двох місяців після виявлення дитини, яка
залишилась без батьківського піклування, служба у справах дітей за
місцем виявлення дитини разом з адміністрацією закладу, до якого
тимчасово її влаштовано, органами внутрішніх справ, охорони
здоров'я вживає заходів до встановлення особи дитини, місця її
проживання, відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють,
інших родичів, місця їх проживання (перебування) та організовує
роботу з повернення дитини на виховання в сім'ю чи заклад для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, який
вона самовільно залишила, або забезпечує підготовку документів для
надання їй статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування.

У разі коли дитина деякий час перебувала поза сімейним
оточенням і місце проживання (перебування) її батьків не
встановлено, її влаштування і встановлення статусу дитини-сироти
або дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечує
служба у справах дітей за місцем виявлення дитини.

10. Після встановлення особи дитини та місця її проживання
служба у справах дітей письмово повідомляє батьків або осіб, які
їх замінюють, службу у справах дітей за місцем проживання дитини,
а у разі, коли дитині надано статус дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, - службу у справах дітей за
місцем її походження, про місце знаходження дитини.

11. Служба у справах дітей за місцем проживання дитини
протягом 15 днів після надходження повідомлення з'ясовує умови
проживання та утримання дитини батьками або особами, які їх
замінюють, розглядає питання про доцільність (недоцільність)
повернення дитини в сім'ю або до закладу (коли встановлено, що
дитина самовільно залишила заклад для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування), готує відповідний висновок
з урахуванням інтересів дитини, надсилає його керівникові закладу,
в якому тимчасово перебуває дитина, та протягом двох місяців
забезпечує її повернення до місця проживання, а у разі потреби
готує документи, які підтверджують статус дитини-сироти або
дитини, позбавленої батьківського піклування, подальше її
влаштування та захист прав дитини.

У разі коли дитина тимчасово перебуває в сім'ї родичів або
інших осіб, з якими у неї склалися близькі стосунки (сусіди,
знайомі), висновок про доцільність (недоцільність) повернення її
до батьків або закладу, який вона самовільно залишила,
надсилається службі у справах дітей за місцем виявлення дитини.

Під час вирішення питання про повернення дитини до батьків,
осіб, які їх замінюють, або до закладу, який вона самовільно
залишила, враховується думка дитини, якщо вона досягла такого віку
та рівня розвитку, що може її висловити. Думка дитини має бути
зазначена у висновку про доцільність (недоцільність) її
повернення.

12. Передача дитини батькам, особам, які їх замінюють,
здійснюється в присутності працівника служби у справах дітей, про
що складається акт за формою згідно з додатком 2 у двох
примірниках, один з яких зберігається у закладі, в якому тимчасово
перебувала дитина, а другий - в службі у справах дітей.

Скачати ПОРЯДОК провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини

С удовольствием разместим Ваши статьи и материалы с указанием авторства. Ждем их на почту Late-maestro@ukr.net

Обсудить «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» на Форуме


10.10.2009  2704 опекунство, усыновление, удочерение

Система Orphus
Прокомментируете?

Добавить комментарий через сайт

Введите сумму чисел с картинки

родители, дети, Киев

Добавить комментарий через Facebook


загрузка...