волонтерство помощь КиевСпасите жизнь

Вернуться в Киевский справочник»

Высшие учебные заведения, университеты, институты Киева

Страницы:  1
Національний університет державної податкової служби України

Дата добавления: 09.10.2009    Рейтинг:

Україна, Київська обл., м.Ірпінь, вул.Карла Маркса 31
Національний університет державної податкової служби України – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Національний університет є базовим навчальним закладом Державної податкової служби України.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дата добавления: 09.10.2009    Рейтинг:

03115, м.Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16в
В університеті в перше в Україні створена система безперервної освіти, складовими якої є: школа-дитячий садок, гімназія «Євроленд», центр «Абітурієнт», Бізнес-коледж, університет.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Дата добавления: 09.10.2009    Рейтинг:

04071, м. Київ, вул.Хорива, 1-Г
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” – неприбутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений 7 травня 1999 року.

Академия адвокатуры Украины (Институт адвокатуры при Киевском университете им. Т.Шевченка)

Дата добавления: 09.10.2009    Рейтинг:

г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 27
Навчальну діяльність Академія (тоді – Інститут) адвокатури розпочала у 1996 році.

Академия муниципального управления

Дата добавления: 09.10.2009    Рейтинг:

г. Киев, ул. И. Кудри, 33
В Академії діє 6 факультетів, Інститут підвищення кваліфікації кадрів, коледж міського господарства, 27 кафедр, на яких працює 35 доктори наук, професори, 179 кандидати наук, доценти, висококваліфіковані викладачі.

Академия труда и социальных отношений федерации профсоюзов Украины

Дата добавления: 09.10.2009    Рейтинг:

г. Киев, ул. Б. Окружная,3
Академія створена як недержавний вищий навчальний заклад. У ній навчається 1744 студенти: на денній формі – 1002, заочній та екстернатній – 694, 50 студентів отримують другу вищу освіту.

Белоцерковский государственный аграрный университет

Дата добавления: 09.10.2009    Рейтинг:

Киевская обл., г. Белая Церковь, Соборная пл. 8/1
Навчальний процес забезпечують 12 академіків, 54 доктори наук, професори, 241 кандидат наук, 24 заслужених діячі науки і техніки України, заслужених працівників освіти, вищої школи, сільського господарства фізичної культури і спорту України.

Белоцерковский институт экономики и управления университета "Украина"

Дата добавления: 09.10.2009    Рейтинг:

Киевская область, г.Белая Церковь, 2-й Комсомольский переулок, 42
ниверситет “Украина” – единственное высшее учебное заведение интегрированного типа, открытое для молодежи неодинакового уровня подготовки, дифференцированных социальных возможностей и разного состояния здоровья.

Государственная академия жилищно-коммунального хозяйства Украины

Дата добавления: 09.10.2009    Рейтинг:

ул. Глазунова, 2/4, Киев, 01042
Обучение проходит на базе Академии, а также на базе школ, гимназий и лицеев соответственно заключенным соглашениям.

Государственная академия руководящих кадров культуры и искусств

Дата добавления: 09.10.2009    Рейтинг:

г. Киев, ул. Январского восстания, 21, корп. 15
Академия строит свою работу на неразрывной триаде: подготовка, переподготовка кадров и повышение квалификации работников культуры и искусств.

Государственная академия статистики, учета и аудита

Дата добавления: 09.10.2009    Рейтинг:

г. Киев, ул. Подгорная, 1
Академия является высшим учебным заведением, которое принадлежит к системе государственной статистики Украины.

Университет экономики и права "КРОК"

Дата добавления: 30.09.2009    Рейтинг:

03113, г. Киев-113, ул. Лагерная, 30-32 (ст.м. Берестейская)
Свыше 70 процентов преподавателей Университета имеют научную степень доктора или кандидата наук, являются членами разных академий наук Украины...

Страницы:  1

загрузка...
интернет магазин детских товаров интернет магазин женской одежды

объявление  Объявление

реклама семейный портал киевОбъявления